Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Klassikaal lenen: kosteloos.
Groepsabonnement volgens tarief.
Contactinformatie
Liesbeth van der Lecq
M 0623138208
E liesbethvanderlecq@bibliotheeklekijssel.nl

Klassikaal lenen en groepsabonnement

Aanbieder: Bibliotheek Houten-Centrum

Wil je dat jouw leerlingen met (meer) plezier lezen? Wil je geregeld een impuls geven aan het vrij lezen thuis? Ga dan een paar keer per jaar met de hele groep naar de bibliotheek. Als kinderen kunnen beschikken over leuke, spannende en actuele boeken worden het vaak vanzelf enthousiaste lezers.

Tijdens klassikaal lenen gebruiken de kinderen hun eigen bibliotheekpas. Ze kunnen dan enkele boeken uitzoeken om te lenen en mee naar huis te nemen. De bibliotheekboeken worden voor 3 weken uitgeleend.
De kinderen (en hun ouders) letten zelf op de uitleentermijn en brengen - buiten schooltijd - de boeken weer op tijd terug. Vanuit huis verlengen kan natuurlijk ook.

De bibliotheek kan zorgen voor een brief voor de ouders of voor in de nieuwsbrief, om er zeker van te zijn dat alle kinderen bijtijds een eigen bibliotheekpas hebben.
Met 2 à 3 keer per jaar een klassikaal bezoek aan de bibliotheek om boeken te lenen, geef je een belangrijke impuls aan het vrij lezen en aan de betrokkenheid van de ouders bij het vrij lezen thuis.
Tip: geef een seintje aan de bibliotheek wanneer je langs wilt komen.

Maak je liever gebruik van een groepsabonnement? Dat kan natuurlijk ook! Met een groepsabonnement kun je in de collectie van de regiobibliotheek 15 exemplaren tegelijk lenen voor de duur van 6 weken.

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 4
  • leerlingen primair onderwijs, groep 6
  • leerlingen primair onderwijs, groep 7
  • leerlingen primair onderwijs, groep 8
  • leerlingen primair onderwijs, groep 3
  • leerlingen primair onderwijs, groep 5
  • leerlingen primair onderwijs, groep 1
  • leerlingen primair onderwijs, groep 2
  • primair onderwijs