Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
250,- (ex btw)
Contactinformatie
Liesbeth van der Lecq
M 0623138208
E liesbethvanderlecq@bibliotheeklekijssel.nl

Schoolbibliotheek: cursus voor biebouders

Aanbieder: Bibliotheek Houten-Centrum

Leesplezier in de schoolbibliotheek: cursus voor ouders en andere vrijwilligers in de schoolbibliotheek.

Scholen hebben, zeker als zij meedoen met Aura, een uitgebreide schoolbibliotheek met een aantrekkelijke, actuele collectie. De leescoördinator van school is meestal verantwoordelijk voor de schoolbibliotheek. Het dagelijkse beheer is vaak in handen van ouders of andere vrijwilligers. Zij spelen een belangrijke rol bij het helpen van kinderen en bij het op orde houden van de bibliotheek.

De cursus is bedoeld om bibliotheekouders of andere bibliotheek-vrijwilligers te helpen bij het uitvoeren van hun taken. (De bibliotheekouders weten al hoe Aura werkt.)

Na afloop van de training weten de deelnemers welke boeken/media er zijn voor kinderen en voor welke leeftijd ze geschikt zijn. De deelnemers leren hoe ze kinderen bij de juiste informatie of het juiste boek kunnen brengen.

De cursus duurt 2,5 uur met een combinatie van theorie, opdrachten en uitwisselen van ervaringen. Minimaal 5 deelnemers.

Doelgroepen:
  • ouders via primair onderwijs