Digitale nieuwsbrief educatie 0-4

Aanbieder: Bibliotheek Houten-Centrum

Wij verzorgen 4x per jaar een speciale e-nieuwsbrief Educatie 0-4. Deze nieuwsbrief is voor iedereen die geïnteresseerd is in het educatieaanbod van de Bibliotheek voor de doelgroep 0-4 jaar en in leesbevordering in het algemeen. Je leest hier over onze nieuwste producten, workshops en activiteiten, leesbevorderende acties, nieuws uit de wereld van het baby-, prenten- en kinderboek.

Doelgroepen:
  • deelnemers voorschoolse educatie
  • consultatiebureau
  • peuterscholen
  • kinderopvang